Trauma Advanced

forstoringsglasKursen ger dig med tidigare och aktuell första hjälpen samt HLR utbildning en djupare kunskap i >C<ABCDE omhändertagande samt olika handlingsalternativ vid pågående dödligt våld konsekvenserna av detta.
Utbildningen är direkt lämpad till dig som i din yrkesroll riskerar att hamna i situationer där livshotande skador kan ske. Exempelvis väktare, ordningsvakter men också skolpersonal och liknande grupper. Innehållet skräddarsys för att det passa målgruppen! Situationsanpassat omhändertagande enligt algoritmen >C<ABCDE. Fokus på omhändertagande av livshotande yttre blödning samt  skapande av fria luftvägar vid medvetslöshet.

Innehåll:
Livsfarligt läge: Riskbedömning, förflyttning, begrepp och olika valmöjligheter utifrån hotsituation.
Larma 112: Hur fungerar det och vilken information behöver SOS?
Catastrophic hemorrhage, Katastrofblödning: Stoppa livshotande blödning med tryckförband, avsnörande förband och tamponering.
Omhändertagande: enligt >C Airways. Luftvägar. Skapande av fria luftvägar.
Breathing, Andning: Kontroll av andning och första hjälpen vid bröstkorgsskador.
Cirkulation: Kontroll av cirkulation, blödningskontroll, samt åtgärd vid cirkulationssvikt.
Disability: Medvetandegrad. Kontroll av medvetandegrad samt åtgärd vid medvetslöshet.
Exposure: Helkroppsundersökning, skydd mot värme / kyla. Rapportstruktur enligt MIST (alt SBAR)
Psykiska reaktioner: Akuta stressreaktioner. Agerande och bemötande

Moment som ingår utöver sedvanlig ”Trauma utb”:
Svalg / nästub, åtgärder vid ventilpneumothorax, öppen bröstkorgsskada, stabilisering av bäcken, fixering av nacke / rygg. Genomgång av aktuellt första hjälpen mtrl (ex: hyfin, tourniquette, ARS nål, bäckenstabilisator, nackkrage mm.)
Tillämpningsövningar: Utbildningen sker med hjälp av sminkade markörer för att skapa en så realistisk bild som möjligt.

Utbildningen målgruppsanpassas utifrån ert specifika behov.

Omfattning:
10 timmar. Utbildningen genomförs i högt tempo och deltagarna skall ha läst in aktuell kurslitteratur. Pre -test samt slutexamination.

Tillval till kurs:

Tillval Allergi etc

Första hjälpen vid allergi, astma, epilepsi och diabetes

1 timme

Tillval Förgiftningar

Första hjälpen vid förgiftningar

1 timme

Tillval Hjärt kärlsjukdom

Första hjälpen vid hjärt- och kärlsjukdomar

1 timme

Tillval Klämskador

Första hjälpen vid kläm, buk, bröst och bäckenskador

1 timme

Tillval skall, nack- och ryggskador

Första hjälpen vid skall, nack- och ryggskador

1 timme

Första hjälpen vid skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning

Första hjälpen vid skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning

Enligt överenskommelse

Tillval Sår och brännskador

Första hjälpen vid sår och brännskador
1 timme

Tillval Självskydd brand

Ex brandsläckning av brand i kläder och hanterande av handbrandsläckare
Enl. överrenskommelse. Utb sker av utbildad brandman

Tillval Tactical Rapid and Primary Survey

Tactical Rapid and Primary Survey

”TRaPS”

Taktiskt omhändertagande enligt >C<ABCDE konceptet

Enl. överrenskommelse

Kontakta oss

Namn (obligatoriskt)

Email (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Ämne

Meddelande