S-HLR Vuxen

Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

GRUNDUTBILDNING I S-HLR vuxen

Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp.

Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016

Största delen i utbildningen är praktisk träning.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.
Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.
Tidsåtgång: 4 timmar
Antal deltagare: 2-6 deltagare/instruktör
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Förkunskapskrav för grundkurs S-HLR vuxen

inläst kursbok S-HLR vuxen och materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp
(obligatoriskt för dem som vårdar patienter med hjärtstopp).
genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
– förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
– utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik på hårt underlag
– behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR
– behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer

Kontakta oss

Namn (obligatoriskt)

Email (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Ämne

Meddelande