Psykisk Första hjälp

Vad gör du om en person i din närhet får ett plötsligt dödsbud? Eller om han eller hon drabbas av en livshotande sjukdom?
Hur kan du stödja och stötta? Både i det akuta skedet och mer långsiktigt?

Utbildningens syfte:

Psykologisk första hjälpen bygger på en förståelse för att människor som drabbas av svåra händelser kan uppleva en rad tidiga reaktioner. Psykologisk första hjälpen bidrar till att ge rätt stöd och bästa möjliga förutsättningar i det akuta skedet av svåra händelser.

Utbildningen är framtagen för att möta behoven vid storskaliga händelser men principerna kan även tillämpas vid svåra enskilda händelser

 

Målgrupp:
Alla som kan komma i kontakt med människor i kris. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och behov.

 

Kursinnehåll:
Bakgrund och aktuell forskning på området
Definitioner och begrepp
Varför reagerar vi så olika? -Risk och skyddsfaktorer
När det händer. -Reaktionsmönster
En stund efteråt. – Vanliga reaktioner
Krisstöd. Praktisk tillämpning
Tillämpningsövningar

Omfattning:
3 timmar

Tillval till kurs:

Tillval Allergi etc

Första hjälpen vid allergi, astma, epilepsi och diabetes

1 timme

Tillval Förgiftningar

Första hjälpen vid förgiftningar

1 timme

Tillval Hjärt kärlsjukdom

Första hjälpen vid hjärt- och kärlsjukdomar

1 timme

Tillval Klämskador

Första hjälpen vid kläm, buk, bröst och bäckenskador

1 timme

Tillval skall, nack- och ryggskador

Första hjälpen vid skall, nack- och ryggskador

1 timme

Första hjälpen vid skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning

Första hjälpen vid skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning

Enligt överenskommelse

Tillval Sår och brännskador

Första hjälpen vid sår och brännskador
1 timme

Tillval Självskydd brand

Ex brandsläckning av brand i kläder och hanterande av handbrandsläckare
Enl. överrenskommelse. Utb sker av utbildad brandman

Tillval Tactical Rapid and Primary Survey

Tactical Rapid and Primary Survey

”TRaPS”

Taktiskt omhändertagande enligt >C<ABCDE konceptet

Enl. överrenskommelse

Kontakta oss

Namn (obligatoriskt)

Email (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Ämne

Meddelande