Instruktörsutbildning i HLR med hjärtstartare

Vill du lära andra rädda liv?

Målsättning:
Instruktörsutbildningen ger dig kunskapen att utbilda andra i vuxen HLR med hjärtstartare. Kort sagt, du lär andra rädda liv.

”Varje år rapporteras mer än 5000 fall av oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. Cirka 11% överlever.” (hlr.nu) Den vanligaste dödsorsaken är sjukdomar i andnings och cirkulationsorganen, tätt följt av cancer. Fram till 40årsåldern är skador den vanligaste dödsorsaken (socialstyrelsen.se/register/dodsorsaksregistret)

 

Omfattning:
-Intensiv heldagsutbildning 7-8 tim.
-Max 8 deltagare.
-Inleds med grundutbildning i HLR med hjärtstartare.
-Instruktörsbok ingår.
-Registrering i Svenska HLR rådets instruktörsregister.
-Fri support efter utbildningen.
– Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!
-Leds av leg ambulanssjuksköterska / huvudinstruktör.

Förkunskaper:
-Inläst instruktörsbok.
-Förberedd träningsuppgift.
-Genomförd webbutbildning.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
Utbilda i HLR med hjärtstartare med i utbildningen ingående moment (ex första hjälpen vid luftvägsstopp och medvetslöshet)

Pris: 3500kr (exkl moms)

Varför välja MilMED?

Vår idè:

Vetenskapligt förankrat. Följer gällande guidelines från HLR rådet och ERC.
Minst 70% praktisk övning.
Realistiska övningshjälpmedel. (övningshjärtstartare som fungerar exakt som en riktig, dock utan att leverera någon el-stöt).
Riktig hjärtstartare medföljer alltid.
Intyg ingår alltid.
Möjlighet till uppföljning efter första hjälpen insats.
Målgruppsanpassning.
Tillämpningsövningar.
Utbildningarna utvärderas kontinuerligt.
Instruktörerna har gedigen pedagogisk kompetens med egen erfarenhet av första hjälpen och akut / ambulanssjukvård.

Kontakta oss

Namn (obligatoriskt)

Email (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Ämne

Meddelande