Instruktörsutbildning i Första hjälpen

Vill du lära andra rädda liv?

Målsättning:
Instruktörsutbildningen ger dig kunskapen att utbilda andra i första hjälpen. Kort sagt, du lär andra rädda liv.

Omfattning:
-Intensiv utbildning i 1,5 dagar.
-Max 6 deltagare.
-Inleds med grundutbildning i första hjälpen.
-Instruktörsbok ingår.
-Registrering i Svenska HLR rådets instruktörsregister.
-Fri support efter utbildningen.
– Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!
-Leds av leg ambulanssjuksköterska / huvudinstruktör.

Förkunskaper:
-Instruktör i HLR
-Inläst kurs- och instruktörsbok.
-Genomförd webbutbildning
-Förberedd träningsuppgift.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
Utbilda i alla ingående moment i första hjälpen.

Pris: 4500kr (exkl moms)

Varför välja MilMED?

Vår idè:

Vetenskapligt förankrat. Följer gällande guidelines från HLR rådet och ERC.
Minst 70% praktisk övning.
Realistiska övningshjälpmedel. (övningshjärtstartare som fungerar exakt som en riktig, dock utan att leverera någon el-stöt).
Riktig hjärtstartare medföljer alltid.
Intyg ingår alltid.
Möjlighet till uppföljning efter första hjälpen insats.
Målgruppsanpassning.
Tillämpningsövningar.
Utbildningarna utvärderas kontinuerligt.
Instruktörerna har gedigen pedagogisk kompetens med egen erfarenhet av första hjälpen och akut / ambulanssjukvård.

Kontakta oss

Namn (obligatoriskt)

Email (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Ämne

Meddelande