Instruktörsutbildning i BARN HLR

Vill du lära andra rädda liv?

Målsättning:
Instruktörsutbildningen ger dig kunskapen att utbilda andra i BARN HLR. Kort sagt, du lär andra rädda liv.

 

Omfattning:
-Intensiv heldagsutbildning 7-8 tim.
-Max 8 deltagare.
-Inleds med grundutbildning i barn HLR.
-Instruktörsbok ingår.
-Registrering i Svenska HLR rådets instruktörsregister.
-Fri support efter utbildningen.
– Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!
-Leds av leg ambulanssjuksköterska / huvudinstruktör.

Förkunskaper:
-Inläst instruktörsbok.
-Förberedd träningsuppgift.
-Genomförd webbutbildning.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
Utbilda i barn HLR med i utbildningen ingående moment (ex första hjälpen vid luftvägsstopp och medvetslöshet).

Pris: 3500kr (exkl moms)

Varför välja MilMED?

Vår idè:

Vetenskapligt förankrat. Följer gällande guidelines från HLR rådet och ERC.
Minst 70% praktisk övning.
Realistiska övningshjälpmedel. (övningshjärtstartare som fungerar exakt som en riktig, dock utan att leverera någon el-stöt).
Riktig hjärtstartare medföljer alltid.
Intyg ingår alltid.
Möjlighet till uppföljning efter första hjälpen insats.
Målgruppsanpassning.
Tillämpningsövningar.
Utbildningarna utvärderas kontinuerligt.
Instruktörerna har gedigen pedagogisk kompetens med egen erfarenhet av första hjälpen och akut / ambulanssjukvård.

Kontakta oss

Namn (obligatoriskt)

Email (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Ämne

Meddelande


BARN HLR

Milmed - Kurs i Barn HLR
Barn HLR riktar sig till alla som kommer i kontakt med barn. Utbildningens mål är att ge kunskap och handlingsberedskap om det värsta skulle inträffa.
Vid livshotande skador eller sjukdomar är det ofta de första, initiala insatserna som är livsavgörande. Om ett barn drabbas av exempelvis luftvägsstopp, hjärtstopp eller blir medvetslöst är det dina kunskaper i första hjälpen som är direkt livsavgörande. – Och det är kunskaper som alla kan lära sig.
På kursen lär Du dig; att undersöka, larma och ge livräddande hjälp till spädbarn och barn upp till puberteten med luftvägshinder, medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp. Kort sagt, vi ger dig kunskapen och modet att våga agera när det värsta inträffar.

Omfattning:
– Varje kurstillfälle omfattar 2-3 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
– Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!
– Utbildningen behandlar två åldersgrupper, barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten eftersom andning och cirkulation skiljer sig för spädbarn/barn under 1 år.

Innehåll:
– Hur kan vi förebygga barns olyckor?
– Kedjan som räddar barn
– Larma på rätt sätt
– Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
– Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Material:
Varje kursdeltagare kommer att:
– Få ett kompetenskort i Barn-HLR efter godkänd genomförd kurs.
– Möjlighet till kostnadsfri uppföljning efter utförd första hjälpen insats.

Tillval:
– Röda Korsets utbildningslitteratur: ”Första hjälpen – Barnolycksfall”
– Affisch med handlingsplan (barn HLR eller luftvägsstopp) 50 x 70 cm alt A4 format.
– Kursen i Barn-HLR kan med fördel kompletteras med första hjälpen, vuxen HLR och / eller utbildning på hjärtstartare. Kontakta oss så skapar vi tillsammans bästa möjliga utbildning.

Rekommendation:
Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

Varför välja MilMED?

Vår idè:

Vetenskapligt förankrat. Följer gällande guidelines från HLR rådet och ERC.
Minst 70% praktisk övning.
Realistiska övningshjälpmedel. (övningshjärtstartare som fungerar exakt som en riktig, dock utan att leverera någon el-stöt).
Riktig hjärtstartare medföljer alltid.
Intyg ingår alltid.
Möjlighet till uppföljning efter första hjälpen insats.
Målgruppsanpassning.
Tillämpningsövningar.
Utbildningarna utvärderas kontinuerligt.
Instruktörerna har gedigen pedagogisk kompetens med egen erfarenhet av första hjälpen och akut / ambulanssjukvård.

Kursinnehåll BARN HLR:
Kontroll av livstecken
Medvetslöshet – stabilt sidoläge
Larma
Utföra hjärt-lungräddning
Åtgärder vid luftvägsstopp

Omfattning:
3 timmar.

Tillval till kurs BARN HLR:

Tillval Allergi etc

Första hjälpen vid allergi, astma, epilepsi och diabetes

1 timme

Tillval Förgiftningar

Första hjälpen vid förgiftningar

1 timme

Tillval Hjärt kärlsjukdom

Första hjälpen vid hjärt- och kärlsjukdomar

1 timme

Tillval Klämskador

Första hjälpen vid kläm, buk, bröst och bäckenskador

1 timme

Tillval skall, nack- och ryggskador

Första hjälpen vid skall, nack- och ryggskador

1 timme

Första hjälpen vid skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning

Första hjälpen vid skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning

Enligt överenskommelse

Tillval Sår och brännskador

Första hjälpen vid sår och brännskador
1 timme

Tillval Självskydd brand

Ex brandsläckning av brand i kläder och hanterande av handbrandsläckare
Enl. överrenskommelse. Utb sker av utbildad brandman

Tillval Tactical Rapid and Primary Survey

Tactical Rapid and Primary Survey

”TRaPS”

Taktiskt omhändertagande enligt >C<ABCDE konceptet

Enl. överrenskommelse

Kontakta oss

Namn (obligatoriskt)

Email (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Ämne

Meddelande