D-HLR: Hjärt-lungräddning för insatspersonal

Utbildningen i D-HLR bygger på grundutbildningen Vuxen-HLR med hjärtstartare.

Riktar sig till

De som inom arbetet måste agera vid plötsligt hjärt- eller luftvägstopp, dvs. personal vid räddningstjänst, polis, väktare m.m.

Kursinnehåll

Utbildningen i D-HLR syftar till att ge fördjupade kunskaper om användning av hjärtstartare. Den innehåller bland annat träning i team med scenarioträningar samt tvålivräddarteknik. Deltagarna ska efter avslutad utbildning självständigt kunna agera vid ett plötsligt hjärtstopp.

Förkunskaper

Deltagaren har under det senaste halvåret gått en grund- eller repetitionsutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare, är väl inläst på kursboken i D-HLR och är godkänd på webbutbildningen.

Tidsåtgång

 Ca 4 timmar

Deltagarantal

4-8st

Tillval till kurs:

Tillval Allergi etc

Första hjälpen vid allergi, astma, epilepsi och diabetes

1 timme

Tillval Förgiftningar

Första hjälpen vid förgiftningar

1 timme

Tillval Hjärt kärlsjukdom

Första hjälpen vid hjärt- och kärlsjukdomar

1 timme

Tillval Klämskador

Första hjälpen vid kläm, buk, bröst och bäckenskador

1 timme

Tillval skall, nack- och ryggskador

Första hjälpen vid skall, nack- och ryggskador

1 timme

Första hjälpen vid skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning

Första hjälpen vid skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning

Enligt överenskommelse

Tillval Sår och brännskador

Första hjälpen vid sår och brännskador
1 timme

Tillval Självskydd brand

Ex brandsläckning av brand i kläder och hanterande av handbrandsläckare
Enl. överrenskommelse. Utb sker av utbildad brandman

Tillval Tactical Rapid and Primary Survey

Tactical Rapid and Primary Survey

”TRaPS”

Taktiskt omhändertagande enligt >C<ABCDE konceptet

Enl. överrenskommelse

Kontakta oss

Namn (obligatoriskt)

Email (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Ämne

Meddelande