A-HLR

Avancerad HLR med manuell / halvautomatisk defibrillator, läkemedelshantering.
Målsättning:
Avancerad HLR riktar sig till den avancerade användaren. Målgruppen är legitimerade läkare och sjuksköterskor.

Varje år rapporteras mer än 5000 fall av oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. Cirka 11% överlever.” (hlr.nu) Den vanligaste dödsorsaken är sjukdomar i andnings och cirkulationsorganen, tätt följt av cancer. Fram till 40årsåldern är skador den vanligaste dödsorsaken (socialstyrelsen.se/register/dodsorsaksregistret)

Kursinnehåll:
– 2-6 deltagare per instruktör.
– Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
– kunna utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett effektivt och säkert sätt.
– kunna behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för A-HLR.
– förstå vikten av teamarbete och teamträning.

Förkunskapskrav för grundkurs A-HLR vuxen:
– inläst kursbok A-HLR vuxen.
– genomförd webbutbildning med godkänt resultat.

Rekommendation:
Svenska HLR rådet rekommenderar repetitionsutbildning varje halvår.

Omfattning:
4-5 timmar

Tillval till kurs:

Tillval Allergi etc

Första hjälpen vid allergi, astma, epilepsi och diabetes

1 timme

Tillval Förgiftningar

Första hjälpen vid förgiftningar

1 timme

Tillval Hjärt kärlsjukdom

Första hjälpen vid hjärt- och kärlsjukdomar

1 timme

Tillval Klämskador

Första hjälpen vid kläm, buk, bröst och bäckenskador

1 timme

Tillval skall, nack- och ryggskador

Första hjälpen vid skall, nack- och ryggskador

1 timme

Tillval Skallskador

Första hjälpen vid skelettskador, urledvridning, stukning och muskelbristning

1 timme

Tillval Sår och brännskador

Första hjälpen vid sår och brännskador
1 timme

Tillval Självskydd brand

Ex brandsläckning av brand i kläder och hanterande av handbrandsläckare
Enl. överrenskommelse. Utb sker av utbildad brandman

Tillval Tactical Rapid and Primary Survey

Tactical Rapid and Primary Survey

”TRaPS”

Taktiskt omhändertagande enligt >C<ABCDE konceptet

Enl. överrenskommelse

Tillval D-hlr

Målgruppen är de som vill ha en djupare kunskap / färdighet i handhavandet av hjärtstartare.

Enl. överrenskommelse

Kontakta oss

Namn (obligatoriskt)

Email (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Ämne

Meddelande